Moeizame samenwerking bij Onderhoudscontracten

Moeizame samenwerking bij Onderhoudscontracten?

Wij fungeren als mediator bij uw samenwerkingsproblemen

Uw Partner voor Conflictbemiddeling en Samenwerkingsverbetering

Moeizame samenwerking bij Onderhoudscontracten zijn aan de orde van de dag. Bij aanbestedingen steken we veel tijd en dus geld in het formuleren van de onderhoudsuitvraag. Regelmatig worden hierbij de gebruikers en beheerders onvoldoende meegenomen en zijn zij slechts zijdelings betrokken bij de formulering en weging van de uitgangspunten. Voor de aanbestedende dienst is het van belang voldoende inschrijvingen te ontvangen zodat de juiste marktconfomiteits controle kan worden uitgevoerd. Bij een EMVI inschrijving is de kans groot dat een installateur strategisch inschrijft. Voldoende investeren in een goed PvA zodat de prijs minder bepalend is voor de totaalscore. Onderzoeken hoe de prijsfile is opgebouwd, welke uurtarieven zwaarder meetellen en daar slim op anticiperen. Indienen en wachten op de punten en eindscore. Gegund of niet?

Beste inschrijving?

De stukken zijn ge-upload en het wachten is op de de EMVI score en het gunningsavies. De stukken zijn goed beoordeeld en jullie zijn geselecteerd en worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. In veel gevallen het moment om te beslissen. Wie sturen we? De commerci√ęle collega die veel tijd heeft gestoken in de stukken of de contractmanager die moeite heeft met alle beloftes van zijn collega. De verkoper wil scoren dus hij bepaalt de agenda en staat volmondig achter zijn stukken en voelt dat de opdracht bijna in de tas zit. De ” ja, ja, regelen we en komt goed” antwoorden worden gegeven en de gunning volgt.

Bij de implementatie van het contract ontstaan de eerste scheurtjes

De implementatie planning staat in de stukken dus de contractmanager is aan zet. Eerste sessies worden gepland en de eerste onduidelijkheden komen ter tafel. Ontbrekende onderdelen, NEN2767 onvolledig, en tijdens schouw is gezien dat logboeken ontbraken echter niet gemeld. Kortom de eerste meerwerk discussie is een feit. Indien de beheerders daarnaast het gevoel hebben dat de partijen iets hebben aangeboden wat onvoldoende aansluit bij hun wensen is er een mooie basis voor een moeizame start.

Indien er op dit moment geen escalatie overleg wordt gepland is de kans groot dat het gaat broeien. Partijen gaan elkaar onbewust of bewust irriteren. Wij bemiddelen als onpartijdig mediator tussen partijen voor het oplossen van conflicten en het verbeteren van samenwerking bij onderhoudscontracten in de installatietechniek. Wij begrijpen de complexiteit van samenwerkingsproblemen en bieden deskundige bemiddeling om tot duurzame oplossingen te komen.

Waarom Kiezen voor Onze Diensten?

Onze interim mediator en intermediair brengt een schat aan ervaring en expertise mee op het gebied van conflictoplossing en samenwerkingsverbetering binnen de installatietechniek. Hier zijn enkele redenen waarom u voor ons zou moeten kiezen:

  • Gespecialiseerde Kennis: Wij begrijpen de specifieke uitdagingen binnen de installatietechniek van opdrachtgever, opdrachtnemer en de toegepaste contractvormen.
  • Neutrale Bemiddeling: Als onpartijdige mediator faciliteren wij constructieve gesprekken en helpen wij partijen om tot gezamenlijke oplossingen te komen.
  • Doel is samenwerking activeren: Een conflict verder analyseren verhoogt de spanning. Elkaar eerst beter leren kennen stimuleert het vertrouwen in elkaar.
  • Op Maat Gemaakte Aanpak: Wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op de unieke situatie, met oog voor zowel de technische als de menselijke aspecten van het conflict.
  • Periodieke evaluatie: Gezamenlijk spreken we evaluatie momenten af met een vastgestelde agenda.

Onze Diensten

Wij bieden een breed scala aan diensten om conflicten in samenwerking bij onderhoudscontracten aan te pakken, waaronder:

  • Conflictanalyse: Grondige analyse van de oorzaken en gevolgen van het conflict om tot de kern van het probleem door te dringen.
  • Mediation: Begeleiding van constructieve gesprekken tussen betrokken partijen om tot gezamenlijke oplossingen te komen.
  • BOT sessies: Benen op tafel sessies om los van de aanbesteding de wensen en uitdagingen op tafel te krijgen.
  • Intermediaire Diensten: Optreden als neutrale tussenpersoon om communicatie te vergemakkelijken en misverstanden te voorkomen.

Neem Contact Op

Klaar om de moeizame samenwerking bij onderhoudscontracten aan te pakken en uw onderhoudscontracten te verbeteren? Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe onze interim mediator of intermediair u kunnen ondersteunen bij het bereiken van harmonieuze samenwerking.

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?